Utbetalning av Skottpeng för skarvförvaltning pausas tills vidare

Tyvärr måste vi pausa utbetalningarna från och med nu då pengarn är slut. Vi återkommer om det kommer in fler bidrag som gör att vi kan återuppta utbetalningar. Vi har sedan starten 1 augusti 2022 betalat ut skottpeng för över 8000 skarvar och det förefaller som skyddsjakten har tagit fart över större delen av landet. Mycket kvarstår dock för att uppnå en fungerande skarvförvaltning och vi hoppas att ansvariga myndigheter tar sitt ansvar för att beslutad skarvförvaltning också genomförs i praktiken.

2023-04-05 21:48