Certifieringen 2020 uppdaterad

Certifieringen 2020 uppdaterad

Från och med i år har SOF tre nivåer på certifiering

  1. Offshore, guider med behörighet att guida från båt inom yttre fart
  2. Inshore, guider med behörighet att guida från båt inom inre fart
  3. Lake&River, guider med behörighet att guida från land, insjö och strömmande vatten

Se sidan certifiering vilka guider som har respektive behörighet.

2020-05-30 11:06