• Årsmöte 2021

  Årsmöte 2021 för alla medlemmar hålls den 23 mars kl 19:00

  Mötet kommer på grund av pandemin att hållas digitalt och kallelse med instruktioner skickas ut dagarna för mötet.

  2021-03-16 18:05
 • Remiss svar del1 på HaVs förslag på förvaltningsåtgärder och fredningsområden i Östersjön

  Sveriges Organiserade Fiskeguider har beretts tillfälle att svara på remissen om ändrade bestämmelser för fiske på kusten i Östersjön. Här kommer våra synpunkter och förslag på hur vi kan förbättra statusen för vår fiskresurs.

  Läs mer…
  2021-01-30 12:15
 • Remiss svar del2

  Fångstbegränsning och minimimått

  Vi kan hålla med om de förslag som anges i remissen men anser det mycket olyckligt att inte abborren finns med i detta förslag. I en ekosystembaserad förvaltning ska försiktighetsprincipen råda och då är vår rekommendation ett maxuttag på abborre 5st max 38cm/ fiskare och dygn.

  Det behövs inga fler utredningar eller arbetsgrupper kring detta. Låt försiktighetsprincipen råda och ta med abborren i de nya bestämmelserna redan nu.

  Utanför denna remiss yrkar vi fortfarande på en fångst av max en lax med fettfena/ fiskare och dygn. Detta är en mycket stor kontrovers i trollingfisket och bör omprövas snarast. Detta har vi tidigare framfört när det var aktuellt. Men problemet kvarstår. Varför bara ha en inskränkning i trollingfisket och inte i övrigt laxfiske. Detta samtidigt som ”mynningsfisket” för husbehov är tillåtet vid våra norrländska laxälvar. Detta rimmar illa med en god förvaltning.

  Läs mer…
  2021-01-30 11:46
 • Certifieringen 2020 uppdaterad

  Certifieringen 2020 uppdaterad

  Från och med i år har SOF tre nivåer på certifiering

  1. Offshore, guider med behörighet att guida från båt inom yttre fart
  2. Inshore, guider med behörighet att guida från båt inom inre fart
  3. Lake&River, guider med behörighet att guida från land, insjö och strömmande vatten

  Se sidan certifiering vilka guider som har respektive behörighet.

  2020-05-30 11:06
 • Årsmöte 2020

  Årsmöte 2020

  Årsmötet 2020 för alla medlemmar i SOF kommer att hållas den 21/3 kl 14:00 på Sportfiskemässan i Älvsjö.

  Vi kommer även att ha en monter på mässan som vanligt så kom gärna förbi C09:22!

  2020-02-22 11:46
 • Årsmöte 2019 kommer att hållas den 18/3

  Tid, Plats och Agenda meddelas senare då vi fått klart med lokal!

  2019-01-31 19:18
 • Nya regler för nationell sjöfart

  De nya reglerna för nationell sjöfart som bland annat innehåller regler för egenkontroll har trätt i kraft. Dock börjar detta inte tillämpas för båtar mellan 5 och 15 meter förrän 1 april 1919 enligt Transportstyrelsens direktiv. Se www.transportstyrelsen.se/nationellsjofart

  2018-05-16 19:23
 • Nya öringar till präglingskassen på Dalarö

  Nya öringar till präglingskassen på Dalarö

  Nu har SOF köpt 1550st öringar till präglingskassen i Vadviken, Dalarö.  Nytt fågelnät är monterat

  för att klara Hägerangrepp som var ett problem förra året.  Foderautomaten är igång och fisken

  trivs. För att göra detta projekt möjligt så ställer Harald och Daniel upp med löpande underhåll samt tillsyn.

  Två eldsjälar med lokal förankring.

  2018-04-29 11:03
 • Sportfiske mässan 2018, nytt besöksrekord

  Sportfiske mässan 2018, nytt besöksrekord

  Över 15 000 besökare på årets sportfiskemässa och intresset för fiskeguider och SOF var större än någonsin vilket är otroligt roligt. Under årets mässa certifierade vi dom första fiskeguiderna och idag har vi 30 certifierade guider och fler lär det bli! Lista på certifierade guider kommer att presenteras inom kort.

  2018-03-21 10:07
 • Årsmöte 2018

  Årsmöte 2018

  Årsmöte 2018 hålls i år under Sportfiskemässan den 18/3 kl 14:00

  Alla SOF medlemmar är varmt välkommna och missa inte tillfället att bli en av de första certifierade fiskeguiderna i Sverige!

  2018-01-30 12:16

Fler nyheter