• Sportfiskemässan 2024

  Sportfiskemässan 2024 i Elmia, Jönköping går av stapeln 15 - 17 mars och vi är självklart där med en monter!

  2024-01-27 22:59
 • Årsmöte 2024

  Årsmöte 2024 den 12 mars i Gubbängens isbandyhall

  2024-01-27 22:56
 • Utbetalning av Skottpeng för skarvförvaltning pausas tills vidare

  Tyvärr måste vi pausa utbetalningarna från och med nu då pengarn är slut. Vi återkommer om det kommer in fler bidrag som gör att vi kan återuppta utbetalningar. Vi har sedan starten 1 augusti 2022 betalat ut skottpeng för över 8000 skarvar och det förefaller som skyddsjakten har tagit fart över större delen av landet. Mycket kvarstår dock för att uppnå en fungerande skarvförvaltning och vi hoppas att ansvariga myndigheter tar sitt ansvar för att beslutad skarvförvaltning också genomförs i praktiken.

  2023-04-05 21:48
 • Årsmöte 2023

  Årsmötet 2023 kommer att hållas lördagen den 18 mars kl 15:00 på Sportfiskemässan i Älvsjö

  2023-02-08 10:54
 • Fiskevård genom aktiv skarvjakt fortsätter!

  Fiskevård genom aktiv skarvjakt fortsätter!

  Sveriges Fiskares Procucentorganisation SFPO har beslutat att gå in med 100.000 för att stödja skarvjakten och det betyder att vi kan fortsätta betala ut 50kr per skjuten skarv förhoppningsvis året ut åtmindstone! Vi delar intresset och omtanken om fiskbestånden samt åsikten att det måste finnas en aktiv skarvförvaltning under nuvarande omständigheter.

  Vill du också vara med och bidra så har vi satt upp ett swishnummer där alla bidrag går till skarvförvaltningen.

  2022-09-29 16:09
 • Ansökan om bidrag till Skyddsjakt på Skarv

  Bidraget är 50 kr per inrapporterad lagligt fälld skarv och gäller för skyddsjakt längs hela Sveriges kuster samt Mälaren, Vänern, Vättern samt Hjälmaren för närvarande.

  Läs mer…
  2022-08-08 13:10
 • Årsmöte 2022

  Tid: 6/4 kl. 19:00

  Plats: Hamnvägen 1A, Täby (nedanför Sportfiskebutiken i Täby)

  2022-03-13 11:03
 • Årsmöte 2021

  Årsmöte 2021 för alla medlemmar hålls den 23 mars kl 19:00

  Mötet kommer på grund av pandemin att hållas digitalt och kallelse med instruktioner skickas ut dagarna för mötet.

  2021-03-16 18:05
 • Remiss svar del1 på HaVs förslag på förvaltningsåtgärder och fredningsområden i Östersjön

  Sveriges Organiserade Fiskeguider har beretts tillfälle att svara på remissen om ändrade bestämmelser för fiske på kusten i Östersjön. Här kommer våra synpunkter och förslag på hur vi kan förbättra statusen för vår fiskresurs.

  Läs mer…
  2021-01-30 12:15
 • Remiss svar del2

  Fångstbegränsning och minimimått

  Vi kan hålla med om de förslag som anges i remissen men anser det mycket olyckligt att inte abborren finns med i detta förslag. I en ekosystembaserad förvaltning ska försiktighetsprincipen råda och då är vår rekommendation ett maxuttag på abborre 5st max 38cm/ fiskare och dygn.

  Det behövs inga fler utredningar eller arbetsgrupper kring detta. Låt försiktighetsprincipen råda och ta med abborren i de nya bestämmelserna redan nu.

  Utanför denna remiss yrkar vi fortfarande på en fångst av max en lax med fettfena/ fiskare och dygn. Detta är en mycket stor kontrovers i trollingfisket och bör omprövas snarast. Detta har vi tidigare framfört när det var aktuellt. Men problemet kvarstår. Varför bara ha en inskränkning i trollingfisket och inte i övrigt laxfiske. Detta samtidigt som ”mynningsfisket” för husbehov är tillåtet vid våra norrländska laxälvar. Detta rimmar illa med en god förvaltning.

  Läs mer…
  2021-01-30 11:46

Fler nyheter