Behörighet intygs och bemanningskrav

Alla aktiva fiskeguider som är medlemmar i SOF lever upp till de gemensamt beslutade behörighet intygs och bemanningskrav enligt nedan

 • Fartygsbefälexamen klass 7 eller klass 8 eller motsvarande ex. skepparexamen beroende på om man bedriver verksamhet inom inre fart (klass 8 eller skepparexamen då båten är mindre än 6m) eller yttre fart (klass 7).
 • Handhavande av snabba fartyg (om båt går mer än 35 knop)
 • Maskinistbefälsexamen klass 8 eller Maskinist B (om motorstyrka överskrider 405kw, 550hp)
 • Giltigt läkarintyg för sjöfolk 
 • VHF Certifikat
 • Båt/skepp registrerat i fartygsregistret
  • Invändig märkning, 20mm höga och 5mm breda bokstäver
  • Utvändig märkning, 75mm höga och 15mm breda bokstäver på båda sidor om skrovet
 • Gällande försäkringar (hel båtförsäkring + passageraransvarsförsäkring)
 • För Arbetsordning och vilotidsjournal samt loggbok
 • God kännedom om det egna fartyget och motor

Säkerhetskrav

Alla aktiva fiskeguider som är medlemmar i SOF lever upp till följande säkerhetskrav

 • Rättvändande flytvästar till samtliga passagerare CE märkt (minsta flytkraft 150N)
 • Flytoveraller till samtliga passagerare undantaget när det är sommarvärme i vattnet (ISO 15027-1 alt. 15027-2)
 • Papperssjökort
 • Kompass
 • VHF
 • Länspump/hink/larm som varnar vid hög vattennivå
 • Första förband
 • Brandsläckare (2kg). För inombordare krävs brandlarm i maskinrum
 • Nödraketer och nödbloss (6st.)
 • Ankare anpassad efter båtstorlek samt minst 50m ankarlina.

Dessutom rekommenderas följande

 • Säkerhetsgenomgång
 • Färdplan
 • Klocka
 • Reservdunk, bränsle, motorolja, hydraulolja
 • Kastlina
 • Reservlampor
 • Reservpropeller
 • Extra ombyte kläder
 • Mobiltelefon i vattentätt fodral
 • Säkringar
 • Nödstopp kopplad på kroppen (+1 extra)
 • Ficklampa

Sjövärdighet och sjömanskap. Befälhavaren är alltid skyldig att tillse att båten/skeppet är sjövärdigt samt att det framförs med gott sjömanskap.

Etiska Riktlinjer

Verka som en ”sportfiskets ambassadör” dvs. upplysa och förmedla kunskap kring fisken och sportfiskets betydelse.

Respektera fisken och naturen.   

Följa gällande lagar ang. fiskeregler och minimimått (www.svenskafiskeregler.se).

Respektera fredningsområden samt regler i naturreservat.

Använd redskap anpassade för avsedd art. 

Hantera fångst varsamt och med minimal tid ovan vatten vid återutsättning.

Avliva omedelbart fisk som skall behållas.

Iaktta försiktighet i uppväxtområden för fisk och sjöfågel vad gäller användning av huvudmotor med tanke på svall och bottenkontakt. I för grunda områden för huvudmotor bör el/trollingmotor användas.

Sök inte framgång genom att störa andra sportfiskare/guider i ett begränsat område. Fiska i ett annat område eller en annan tid. Använd ledig tid till att finna nya produktiva områden. Då utvecklas du som guide och får större förtroende hos kunderna.

Undvik att fiska på samma område flera dagar i sträck utan byt ställe och område så långt det är möjligt för att hålla nere fisketrycket.

Vid användning av båt framföra denna på ett för kunden tryggt sätt och med hänsyn tagen till djur och natur.

Håll naturen/vattnet rent. Ta med skräp hem.

Rekommenderat maxuttag av ”matfisk” per person och dag givet att fisken är inom min och max mått:
Abborre – 5st, Gädda – 1st, Gös – 1st, Havsöring – 1st, Lax – 1st