Välkommen till SOF

Sveriges Organiserade Fiskeguider (SOF) är en ideell förening med uppgift att verka för en utveckling av fisketurismnäringen. 

Föreningens medlemmar skall aktivt verka för en hög säkerhet, hållbart fiskeuttag, ändamålsenlig fiskevård samt efterföljande av allemansrättsliga principer.

Föreningen skall fungera som en aktiv part i samhällsdebatten och därmed stärka fiskets roll i förhållande till andra verksamhetsområden.

Målsättningen är ett hållbart fiske på starka fiskebestånd som ger underlag för entreprenörskap och god ekonomi i företagen.

Föreningen skall:

 • Utveckla goda relationer till myndigheter, näringsliv, andra organisationer och massmedia
 • Verka för en hör säkerhet för såväl entreprenörer som deras gäster
 • Verka fär en positiv utveckling av fisketurism till gagn för både näringsliv och samhället i övrigt
 • Verka för att medlemmarna har en hög kompetens gällande lagstiftning , fiskebiologi och sjösäkerhet
 • Att uppträda som förhandlingspart och remissinstans
 • Verka för en ändamålsenlig fiskevård, bruka i stället för förbruka fiskebestånd.

 

 • Nya regler för nationell sjöfart

  De nya reglerna för nationell sjöfart som bland annat innehåller regler för egenkontroll har trätt i kraft. Dock börjar detta inte tillämpas för båtar mellan 5 och 15 meter förrän 1 april 1919 enligt Transportstyrelsens direktiv. Se www.transportstyrelsen.se/nationellsjofart

  2018-05-16 19:23
 • Nya öringar till präglingskassen på Dalarö

  Nya öringar till präglingskassen på Dalarö

  Nu har SOF köpt 1550st öringar till präglingskassen i Vadviken, Dalarö.  Nytt fågelnät är monterat

  för att klara Hägerangrepp som var ett problem förra året.  Foderautomaten är igång och fisken

  trivs. För att göra detta projekt möjligt så ställer Harald och Daniel upp med löpande underhåll samt tillsyn.

  Två eldsjälar med lokal förankring.

  2018-04-29 11:03

Fler nyheter