Välkommen till SOF

Sveriges Organiserade Fiskeguider (SOF) är en ideell förening med uppgift att verka för en utveckling av fisketurismnäringen. 

Föreningens medlemmar skall aktivt verka för en hög säkerhet, hållbart fiskeuttag, ändamålsenlig fiskevård samt efterföljande av allemansrättsliga principer.

Föreningen skall fungera som en aktiv part i samhällsdebatten och därmed stärka fiskets roll i förhållande till andra verksamhetsområden.

Målsättningen är ett hållbart fiske på starka fiskebestånd som ger underlag för entreprenörskap och god ekonomi i företagen.

Föreningen skall:

 • Utveckla goda relationer till myndigheter, näringsliv, andra organisationer och massmedia
 • Verka för en hör säkerhet för såväl entreprenörer som deras gäster
 • Verka fär en positiv utveckling av fisketurism till gagn för både näringsliv och samhället i övrigt
 • Verka för att medlemmarna har en hög kompetens gällande lagstiftning , fiskebiologi och sjösäkerhet
 • Att uppträda som förhandlingspart och remissinstans
 • Verka för en ändamålsenlig fiskevård, bruka i stället för förbruka fiskebestånd.

 • Certifieringen 2020 uppdaterad

  Certifieringen 2020 uppdaterad

  Från och med i år har SOF tre nivåer på certifiering

  1. Offshore, guider med behörighet att guida från båt inom yttre fart
  2. Inshore, guider med behörighet att guida från båt inom inre fart
  3. Lake&River, guider med behörighet att guida från land, insjö och strömmande vatten

  Se sidan certifiering vilka guider som har respektive behörighet.

  2020-05-30 11:06
 • Årsmöte 2020

  Årsmöte 2020

  Årsmötet 2020 för alla medlemmar i SOF kommer att hållas den 21/3 kl 14:00 på Sportfiskemässan i Älvsjö.

  Vi kommer även att ha en monter på mässan som vanligt så kom gärna förbi C09:22!

  2020-02-22 11:46

Fler nyheter