Välkommen till SOF

Sveriges Organiserade Fiskeguider (SOF) är en ideell förening med uppgift att verka för en utveckling av fisketurismnäringen. 

Föreningens medlemmar skall aktivt verka för en hög säkerhet, hållbart fiskeuttag, ändamålsenlig fiskevård samt efterföljande av allemansrättsliga principer.

Föreningen skall fungera som en aktiv part i samhällsdebatten och därmed stärka fiskets roll i förhållande till andra verksamhetsområden.

Målsättningen är ett hållbart fiske på starka fiskebestånd som ger underlag för entreprenörskap och god ekonomi i företagen.

Föreningen skall:

 • Utveckla goda relationer till myndigheter, näringsliv, andra organisationer och massmedia
 • Verka för en hög säkerhet för såväl entreprenörer som deras gäster
 • Verka fär en positiv utveckling av fisketurism till gagn för både näringsliv och samhället i övrigt
 • Verka för att medlemmarna har en hög kompetens gällande lagstiftning , fiskebiologi och sjösäkerhet
 • Att uppträda som förhandlingspart och remissinstans
 • Verka för en ändamålsenlig fiskevård, bruka i stället för förbruka fiskebestånd.

 • Ansökan om bidrag till Skyddsjakt på Skarv

  Bidraget är 50 kr per inrapporterad lagligt fälld skarv och gäller för skyddsjakt längs hela Sveriges kuster samt Mälaren, Vänern och Vättern för närvarande.

  Läs mer…
  2022-08-08 13:10
 • Årsmöte 2022

  Tid: 6/4 kl. 19:00

  Plats: Hamnvägen 1A, Täby (nedanför Sportfiskebutiken i Täby)

  2022-03-13 11:03

Fler nyheter