Välkommen till SOF

Sveriges Organiserade Fiskeguider (SOF) är en ideell förening med uppgift att verka för en utveckling av fisketurismnäringen.

SOF grundades 2008 och är idag Sveriges största organisation för yrkesverksamma fiskeguider med över 50 certifierade guider.

Föreningens medlemmar skall aktivt verka för en hög säkerhet, hållbart fiskeuttag, ändamålsenlig fiskevård samt efterföljande av allemansrättsliga principer.

Föreningen skall fungera som en aktiv part i samhällsdebatten och därmed stärka fiskets roll i förhållande till andra verksamhetsområden.

Målsättningen är ett hållbart fiske på starka fiskebestånd som ger underlag för entreprenörskap och god ekonomi i företagen.

Föreningen skall:

 • Utveckla goda relationer till myndigheter, näringsliv, andra organisationer och massmedia
 • Verka för en hög säkerhet för såväl entreprenörer som deras gäster
 • Verka fär en positiv utveckling av fisketurism till gagn för både näringsliv och samhället i övrigt
 • Verka för att medlemmarna har en hög kompetens gällande lagstiftning , fiskebiologi och sjösäkerhet
 • Att uppträda som förhandlingspart och remissinstans
 • Verka för en ändamålsenlig fiskevård, bruka i stället för förbruka fiskebestånd.

 • Årsmöte 2023

  Årsmötet 2023 kommer att hållas lördagen den 18 mars kl 15:00 på Sportfiskemässan i Älvsjö

  2023-02-08 10:54
 • Fiskevård genom aktiv skarvjakt fortsätter!

  Fiskevård genom aktiv skarvjakt fortsätter!

  Sveriges Fiskares Procucentorganisation SFPO har beslutat att gå in med 100.000 för att stödja skarvjakten och det betyder att vi kan fortsätta betala ut 50kr per skjuten skarv förhoppningsvis året ut åtmindstone! Vi delar intresset och omtanken om fiskbestånden samt åsikten att det måste finnas en aktiv skarvförvaltning under nuvarande omständigheter.

  Vill du också vara med och bidra så har vi satt upp ett swishnummer där alla bidrag går till skarvförvaltningen.

  2022-09-29 16:09

Fler nyheter