Offshore

Följande krav måste vara uppfyllda för att erhålla en certifiering Offshore

 • Gäller för guidning från båt inom närfart
 • F skattsedel alternativt anställningsintyg
 • Fartygsbefälexamen klass 7 för närfart
 • Handhavande av snabba fartyg (om båt går mer än 35 knop)
 • Maskinistbefälsexamen klass 8 eller Maskinist B (om motorstyrka överskrider 405kw, 550hp)
 • Giltigt läkarintyg för sjöfolk (syn och hörsel alt. hälsodeklaration beroende på fartområde se http://www.transportstyrelsen.se/sjömanswebben)
 • VHF Certifikat
 • Båt/skepp registrerat i fartygsregistret
  • Invändig märkning, 20mm höga och 5mm breda bokstäver
  • Utvändig märkning, 75mm höga och 15mm breda bokstäver på båda sidor om skrovet
 • Egenkontrollintyg (årligen)
 • Gällande försäkringar (hel båtförsäkring + passageraransvarsförsäkring)
 • Arbetsordning och vilotidsjournal
 • God kännedom om det egna fartyget och motor
 • Rutin för egenkontroll (funktionskontroll och säkerhetskontroll innan avfärd)
 • Samtycker och följer de etiska riktlinjerna

Inshore

Följande krav måste vara uppfyllda för att erhålla en certifiering Inshore

 • Gäller för guidning från båt (större än 6m) inom inre fart på kusten samt Vänern, Vättern och Mälaren
 • F skattsedel alternativt anställningsintyg
 • Fartygsbefälexamen klass 8
 • Handhavande av snabba fartyg (om båt går mer än 35 knop)
 • Maskinistbefälsexamen klass 8 eller Maskinist B (om motorstyrka överskrider 405kw, 550hp)
 • Giltigt läkarintyg för sjöfolk (syn och hörsel alt. hälsodeklaration beroende på fartområde se http://www.transportstyrelsen.se/sjömanswebben)
 • VHF Certifikat
 • Båt/skepp registrerat i fartygsregistret (båt större än 5m)
  • Invändig märkning, 20mm höga och 5mm breda bokstäver
  • Utvändig märkning, 75mm höga och 15mm breda bokstäver på båda sidor om skrovet
 • Egenkontrollintyg (båt större än 5m)
 • Gällande försäkringar (hel båtförsäkring + passageraransvarsförsäkring)
 • God kännedom om det egna fartyget och motor
 • Rutin för egenkontroll (funktionskontroll och säkerhetskontroll innan avfärd)
 • Samtycker och följer de etiska riktlinjerna

River & Lake

Följande krav måste vara uppfyllda för att erhålla en certifiering River&Lake

 • Gäller för guidning från land eller mindre båtar, kajaker, flytringar eller liknande på insjöar, älvar och kustnära områden (båtar mindre än 5m)
 • För båtar större än 5m gäller (som används yrkesmässigt på insjöar eller älvar)
  • Båt/skepp registrerat i fartygsregistret
  • Invändig märkning, 20mm höga och 5mm breda bokstäver
  • Utvändig märkning, 75mm höga och 15mm breda bokstäver på båda sidor om skrovet
  • Egenkontrollintyg (årligen om båten är större än 5m)
  • Rutin för egenkontroll (funktionskontroll och säkerhetskontroll innan avfärd)
 • F skattsedel alternativt anställningsintyg
 • Gällande försäkringar (ansvarsförsäkring som täcker gästerna)
 • Rutin för säkerhetskontroller
 • Samtycker och följer de etiska riktlinjerna