Välkommen till SOF

Sveriges Organiserade Fiskeguider är en ideell förening med uppgift att verka för en utveckling av fisketurismnäringen och hjälpa medlemmar med praktiska frågor samt medverka i den politiska debatten som rör sport och fritidsfisket. Detta sker bland annat genom regelbundna kontakter med myndigheter och andra intressegrupper och deltagande som referensgrupp i olika projekt.

Föreningens medlemmar skall aktivt verka för en hög säkerhet, hållbart fiskeuttag, ändamålsenlig fiskevård samt efterföljande av allemansrättsliga principer.

Föreningen skall fungera som en aktiv part i samhällsdebatten och därmed stärka fiskets roll i förhållande till andra verksamhetsområden. Vi företräder ett 30-tal sportfiskeguider som i huvudsak är verksamma från båt med fast hemmahamn eller mobila med hjälp av trailer i stor-Stockholms området.

SOF innehar styrelseplats i föreningen Fiskefrämjandet Stockholmsskärgård samt Leader Stockholmsbygd vars uppgift är att besluta om EU medel för åtgärder som skall främja fiskebestånd, miljö samt ökad lönsamhet i näringen.

 • Årsmöte 2018

  Årsmöte 2018

  Årsmöte 2018 hålls i år under Sportfiskemässan den 18/3 kl 14:00

  Alla SOF medlemmar är varmt välkommna och missa inte tillfället att bli en av de första certifierade fiskeguiderna i Sverige!

  2018-01-30 12:16
 • SOF på Sportfiskemässan 2018

  SOF på Sportfiskemässan 2018

  SOF kommer även i år att vara representerade på Sportfiskemässan. Välkommna till monter C03:26.

  Mer information om mässan hittar du här www.sportfiskemassan.se

  2018-01-02 18:28

Fler nyheter