Välkommen till SOF

Sveriges Organiserade Fiskeguider (SOF) är en ideell förening med uppgift att verka för en utveckling av fisketurismnäringen.

SOF grundades 2008 och är idag Sveriges största organisation för yrkesverksamma fiskeguider med över 50 certifierade guider.

Föreningens medlemmar skall aktivt verka för en hög säkerhet, hållbart fiskeuttag, ändamålsenlig fiskevård samt efterföljande av allemansrättsliga principer.

Föreningen skall fungera som en aktiv part i samhällsdebatten och därmed stärka fiskets roll i förhållande till andra verksamhetsområden.

Målsättningen är ett hållbart fiske på starka fiskebestånd som ger underlag för entreprenörskap och god ekonomi i företagen.

Föreningen skall:

 • Utveckla goda relationer till myndigheter, näringsliv, andra organisationer och massmedia
 • Verka för en hög säkerhet för såväl entreprenörer som deras gäster
 • Verka fär en positiv utveckling av fisketurism till gagn för både näringsliv och samhället i övrigt
 • Verka för att medlemmarna har en hög kompetens gällande lagstiftning , fiskebiologi och sjösäkerhet
 • Att uppträda som förhandlingspart och remissinstans
 • Verka för en ändamålsenlig fiskevård, bruka i stället för förbruka fiskebestånd.

 • Utbetalning av Skottpeng för skarvförvaltning pausas tills vidare

  Utbetalning av Skottpeng för skarvförvaltning pausas tills vidare

  Tyvärr måste vi pausa utbetalningarna från och med nu då pengarn är slut. Vi återkommer om det kommer in fler bidrag som gör att vi kan återuppta utbetalningar. Vi har sedan starten 1 augusti 2022 betalat ut skottpeng för över 8000 skarvar och det förefaller som skyddsjakten har tagit fart över större delen av landet. Mycket kvarstår dock för att uppnå en fungerande skarvförvaltning och vi hoppas att ansvariga myndigheter tar sitt ansvar för att beslutad skarvförvaltning också genomförs i praktiken.

  2023-04-05 21:48
 • Årsmöte 2023

  Årsmötet 2023 kommer att hållas lördagen den 18 mars kl 15:00 på Sportfiskemässan i Älvsjö

  2023-02-08 10:54

Fler nyheter