Styrelsemöte 27/11 2017

Styrelsemöte 27/11 2017

På senaste styrelse mötet gick vi igenom verksamhetsåret 2017 och började planeringen inför 2018. Nästa styrelsemöte är i Januari och årsmötet planeras att förläggas i mars under Sportfiskemässan i Älvsjö. Mer info om detta kommer under januari. Certifieringen är nu i slutfasen och vi räknar med att dom första guiderna kommar att certifieras 2018. på bilden syns medlemsantalet 2007-2017 och vi är nu uppe i 33 medlemmar vilket är det näst högsta sedan SOF startades, superkul!

Protokoll från styrelsemötet 2017-11-27

 • Genomgång av finanserna samt medlemsregistret
  • Vi ligger under utgiftsbudgeten och över inkomstbudgeten så det ser bra ut. Sammanställningen skickades ut via mail.
 • Certifieringen och etiska riktlinjerna
  • Jean tar fram ett förslag (som i skrivande stund redan är klart) och Christian och Ulrika fixar trycket av certifieringslogan. Lars och Björn fixar det slutliga certifieringsbrevet som ska skrivas under vid certifieringen.
 • SOF på Sportfiskemässan 2018 (16-18 mars)?
  • Ja och nu är monterplats bokad och klar!
 • Samarbete med Sportfiskarna, Björn och Jean har haft ett första möte och kan berätta lite om detta bl.a. ett skarvprojekt
  • Beslutat att gå vidare med skyddsjakt av skarv i samarbete med Sportfiskarna. Björn håller i detta.
 • Säl och skarv frågan, vad kan SOF göra/bidraga med här?
  • Driva frågan att ansöka om skyddsjakt
 • Uppföljning av årets fiskevårdsprojekt och planer inför 2018
  • Gösutsättningen gick enligt plan. Det finns misstanke om att det blev väldigt få öringar kvar i vår kasse på Dalarö och det fanns synpunkter på om kassen verkligen håller måttet. Björn följer upp detta. Vi vill försöka att få till fler präglingskassar runt om i skärgården då detta generellt verkar vara bra.
 • Planering inför årsmötet, datum mm. Om vi ska vara med på mässan kanske vi kan hålla årsmötet där?
  • Beslutat att vi håller årsmötet under mässan. Vilken dag spikas på nästa styrelsemöte som planeras hållas under Januari 2018
 • Information kring projektet Retrout, HC Andersson informerar
  • En konkret fråga från HC var om vi har guider som vill vara med i projektet där det ska definieras ”fiskepaket” med exempelvis boende inkluderat. Projektet inkluderar även hjälp med marknadsföring. Henrik har fått en maillista med alla SOF guider och han kommer att ta kontakt och reda ut vilka som är intresserade.
 • Övriga frågor
  • Verksamhetsberättelsen till Jordbruksverkets årsrapport godkändes och har skickats in.

2017-12-04 10:09