Ny version av Medlemspärm

En ny uppdaterad version av medlemspärmen har skickats ut till alla medlemmar

Huvudsakliga ändringar är:

  • Tagit bort kravet på livsmedels tillstånd
  • Lagt till några telefonnummer under flik 9
  • Lagt till flik 10 Körjournal Fartyg.
  • Lagt till flik 11 Nyttiga Länkar/Appar med bl.a. Länsstyrelsen app angående fredningsområden med mera.

    2016-11-22 22:14