Ny vägledning från Skattemyndigheten

Skatteverket har tagit fram en ny rättslig vägledning som i korthet betyder att man inte behöver särredovisa fika,drycker, enklare lunch samt uthyrning av utrustning vid en paketerad fisketur där huvudparten består av båttransport. Det är med andra ord 6% moms som gäller för en paketerad fisketur. Se hela texten här 

http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357233.html?date=2016-11-29&q=fisketurer

Denna ersätter tidigare skrivelse som bl.a. krävde att det är frågan om en reguljär tur.

2017-03-31 08:34