Ansökan om bidrag till Skyddsjakt på Skarv

Bidraget är 50 kr per inrapporterad lagligt fälld skarv och gäller för skyddsjakt längs hela Sveriges kuster samt Mälaren, Vänern, Vättern samt Hjälmaren för närvarande.

Vid varje jakttillfälle skall det finnas en jaktledare/koordinator/samordnare/ansvarig och det är denna person som lämnar in ansökan.

Ansökan skall innehålla följande:

Namn (jaktansvarig)

Datum för jakten

Kontaktuppgifter (telefon)

Plats/område där jakten bedrivits

Län

Med vilken rätt jakten bedrivits. Exempelvis skydd av redskap, skydd av odling, skydd av fredningsområden, skydd av abborre, mm. Se respektive Länsstyrelsebeslut kring skarvjakt

Antal fällda skarvar

Bifoga en bild på fällda skarvar

Den kompletta ansökan skickas in via mail till SOFs kassör lars@lindahlsfishing.com
Ange konto och clearing nummer för utbetalning vid första tillfället.

2022-08-08 13:10