Välkommen till SOF

Sveriges Organiserade Fiskeguider är en ideell förening med uppgift att verka för en utveckling av fisketurismnäringen och hjälpa medlemmar med praktiska frågor samt medverka i den politiska debatten som rör sport och fritidsfisket. Detta sker bland annat genom regelbundna kontakter med myndigheter och andra intressegrupper och deltagande som referensgrupp i olika projekt.

Föreningens medlemmar skall aktivt verka för en hög säkerhet, hållbart fiskeuttag, ändamålsenlig fiskevård samt efterföljande av allemansrättsliga principer.

Föreningen skall fungera som en aktiv part i samhällsdebatten och därmed stärka fiskets roll i förhållande till andra verksamhetsområden. Vi företräder ett 30-tal sportfiskeguider som i huvudsak är verksamma från båt med fast hemmahamn eller mobila med hjälp av trailer i stor-Stockholms området.

SOF innehar styrelseplats i föreningen Fiskefrämjandet Stockholmsskärgård samt Leader Stockholmsbygd vars uppgift är att besluta om EU medel för åtgärder som skall främja fiskebestånd, miljö samt ökad lönsamhet i näringen.

 • SOF på Sportfiskemässan 2018

  SOF på Sportfiskemässan 2018

  SOF kommer även i år att vara representerade på Sportfiskemässan. Välkommna till monter C03:26.

  Mer information om mässan hittar du här www.sportfiskemassan.se

  2018-01-02 18:28
 • Styrelsemöte 27/11 2017

  Styrelsemöte 27/11 2017

  På senaste styrelse mötet gick vi igenom verksamhetsåret 2017 och började planeringen inför 2018. Nästa styrelsemöte är i Januari och årsmötet planeras att förläggas i mars under Sportfiskemässan i Älvsjö. Mer info om detta kommer under januari. Certifieringen är nu i slutfasen och vi räknar med att dom första guiderna kommar att certifieras 2018. på bilden syns medlemsantalet 2007-2017 och vi är nu uppe i 33 medlemmar vilket är det näst högsta sedan SOF startades, superkul!

  Läs mer…
  2017-12-04 10:09

Fler nyheter