Behörighet intygs och bemanningskrav

Alla aktiva fiskeguider som är medlemmar i SOF lever upp till de gemensamt beslutade behörighet intygs och bemanningskrav enligt nedan

 

 

 • Fartygsbefälexamen klass 7 eller klass 8 eller motsvarande ex. skepparexamen
 • Handhavande av snabba fartyg (om båt går mer än 35 knop)
 • Maskinistbefälsexamen klass 8 eller Maskinist B (om motorstyrka överskrider 405kw, 550hp)
 • Giltigt läkarintyg för sjöfolk (syn och hörsel alt. hälsodeklaration beroende på fartområde se http://www.transportstyrelsen.se/sjömanswebben)
 • VHF Certifikat
 • Båt/skepp registrerat i fartygsregistret
  • Invändig märkning, 20mm höga och 5mm breda bokstäver
  • Utvändig märkning, 75mm höga och 15mm breda bokstäver på båda sidor om skrovet
 • Gällande försäkringar (hel båtförsäkring + passageraransvarsförsäkring)
 • Arbetsordning och vilotidsjournal
 • God kännedom om det egna fartyget och motor

Säkerhetskrav

Alla aktiva fiskeguider som är medlemmar i SOF lever upp till följande säkerhetskrav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Rättvändande flytvästar till samtliga passagerare CE märkt (minsta flytkraft 150N)
 • Flytoveraller till samtliga passagerare undantaget när det är sommarvärme i vattnet (ISO 15027-1 alt. 15027-2)
 • Papperssjökort
 • Kompass
 • VHF
 • Länspump/hink/larm som varnar vid hög vattennivå
 • Första förband
 • Brandsläckare (2kg). För inombordare krävs brandlarm i maskinrum
 • Nödraketer och nödbloss (6st.)
 • Ankare anpassad efter båtstorlek samt minst 50m ankarlina.

 

Dessutom rekommenderas följande

 • Säkerhetsgenomgång
 • Färdplan
 • Klocka
 • Reservdunk, bränsle, motorolja, hydraulolja
 • Kastlina
 • Reservlampor
 • Reservpropeller
 • Extra ombyte kläder
 • Mobiltelefon i vattentätt fodral
 • Säkringar
 • Nödstopp kopplad på kroppen (+1 extra)
 • Ficklampa

Sjövärdighet och sjömanskap. Befälhavaren är alltid skyldig att tillse att båten/skeppet är sjövärdigt samt att det framförs med gott sjömanskap.